Uitleg Kinderopvang d.m.v. gastouderopvang

Waarom zou u kiezen voor een gastouder? 

Individuele aandacht:

Gastouderopvang is een kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor 0 tot 4 jaar. De gastouder mag maximaal 4 kinderen opvangen (exclusief eigen kinderen). U zult begrijpen dat er veel meer individuele aandacht voor uw kind is dan op een kinderdagverblijf waar 10 of meer kinderen in één groep zitten. Uw kind hoeft niet te wachten op zijn flesje of een schone luier. 

Het gastoudergezin wordt een tweede thuis:

Uw kind wordt opgenomen in het gezin van de gastouder, doet mee met alle activiteiten van het gastgezin. Van boodschappen doen tot verjaardagen. De opvoeding verloopt in dezelfde omgeving als bij u thuis en loopt dus gewoon door. 

Voor contact en flexibiliteit:

De ouder heeft dagelijks, zo niet regelmatig, contact met de gastouder, door middel van een schrift of tijdens het halen en brengen van de kinderen. In samenspraak met de gastouder kan zij direct overleggen en afspraken maken over de aanpak en de behoeften van de kinderen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de opvang. Wilt u uw kind een keer later ophalen of eerder? In overleg kan dit vaak goed geregeld worden. 

Veiligheidswaarborg en geregistreerde opvang:

De gastouder draagt zorg voor aanpassingen in huis die vereist zijn voor de veiligheid van de kind(eren). Jaarlijks is er een veiligheidskeuring in het huis van de gastouder door een Gastouderbureau, waardoor de veiligheid van de kinderen gewaarborgd wordt en daarbij onder geregistreerde opvang valt, die de overheid benoemd in de Wet Kinderopvang. Opvang die onder de geregistreerde opvang van de overheid valt, daar betaald de overheid een deel mee aan de opvangkosten die door ouders gemaakt worden via de belastingdienst. www.toeslagen.nl De overheid bekostigt een deel van de opvangkosten of zelfs meer, afhankelijk van uw gezamenlijk jaarinkomen. 

Mijn ervaring

Moeder van 3 kinderen en gestart als gastouder in 2009 via een gastouder bureau. In April 2010 heb ik mijn diploma Helpende Zorg en Welzijn afgelegd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is afgegeven door de minister op grond van artikel 28 van de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ik werk samen met een gastouderbureau en kan daardoor voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang van de overheid. Hierdoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. 

Voordelen van gastouderopvang:

  • Huiselijke sfeer en warme omgeving;
  • Optimale aandacht voor het kind;
  • Flexibiliteit en kleinschalig;
  • Andere kinderen om mee te spelen;
  • Een logeerkamer om te slapen;
  • Uw kind heeft altijd dezelfde gastouder, die hem/haar door en door kent en op hem/haar in kan spelen;
  • Uw kind wordt opgenomen in het gastgezin en omringt met liefde en aandacht;
  • Ruimte voor het individuele kind met zijn/haar ontwikkeling (tempo);
  • Ieder kind is bijzonder en uniek;
  • Overleg met ouders betreffende het begeleiden van het kind in ontwikkeling en omgang;

Het kan altijd voorkomen, dat ouders, door omstandigheden, hun kind later kunnen ophalen. Veel kinderdagverblijven hebben strenge "breng- en afhaaltijden" . Bij gastouders geldt deze "deadline" gelukkig meestal niet.